• Dionaea muscipula
  Dionaea muscipula
 • Drosera trinervia
  Drosera trinervia
 • Drosera ascendens
  Drosera ascendens
 • Drosera tokaiensis
  Drosera tokaiensis
 • Drosera hilaris
  Drosera hilaris
 • Drosera cistiflora
  Drosera cistiflora

Kultivace rostlin tvořících přízemní růžici

 

Dionaea muscipula

 


Průhled dnem erlenky na tvořící se nové rostlinky  

 

Odnožování je poměrně rychlé. V etapě dvou měsíců vytvoří 8-10 nových rostlinek. Vyvážeností mikro, makro elementů a vitamínů, bez použití hormonů získáme kvalitní materiál k dalšímu pasážování. Reakce na dávky hormonů jsou patrné zvýšením tvorby odnoží, ale na úkor kvality. Pokud si nechceme zamořit byt tisíci vyzáblých, rachitických chuděr, které vzdáleně připomínají mucholapku, je lépe s hormony zacházet velice opatrně. Ovlivnění rostliny ve fázi zakořeňování je také možné provádět  auxiny v médiu, ale jednoduší je ponechat rostlinu, aby se sama dovybavila kořenovým systémem až při aklimatizaci v substrátu. Ovlivnění hormony si rostlina pamatuje řadu měsíců.

 

  

Dionaea muscipula

Svým  bujným růstem a vitalitou ji řadím mezi agarové plevelné a ty, které vždy potěší. Různé klony a červené formy tak rychlé nejsou, ale to je jiná kapitola. Mucholapka  patří mezi rostliny, které jsou poměrně snadno ve sterilních podmínkách pěstovatelné  a v neposlední řadě i tím, že vytváří funkční kořenový systém je její převod do vnějších podmínek téměř stoprocentní. A v tom je krása TC.

 

 

Dionaea muscipula

 

Další z masožravých tvořící přízemní růžice

  

Vzhledem k rozmanitosti rosnatek je nutné přistupovat ke každé skupině individuelně. Druhy klonální – kde nové rostlinky vyrůstají z adventivních pupenů na kořenech ( D. binata , D. capensis), tvorba adventivních pupenů na listech (D. sessilifolia, prolifera, dielsiana, rotundifolia), tvorba sekundárních hlíz na postraních oddencích (D. intermedia), gemmy trpasličích rosnatek atd.

Po třech měsících kultivace jsem z jedné skleničky od dětské výživy získal přes třicet rostlin, které jsem pasážoval na čerstvé médium. Jaké přednosti má TC, a jak silný je to nástroj při komerční reprodukci rostlin si jednoduše spočítáme. Kdybych tímto tempem  pokračoval a po třech měsících pasáží vydržel rok tak 30*30*30*30*30 = 24 300 000 ks a vzhledem k tomu, že jsou i jiné rostliny, které upoutávají mou pozornost a hektarové zahradnictví nevlastním a kontakty do jiných galaxií taky nemám, tak to opravdu není nutné.

 

Některé zdroje uvádějí produkci až 100 000 ks rostlin z 1m2 kultivační plochy za rok.

 

Zde bych se pozastavil. Prameny doporučují – semínka sadíme na povrch média, tak aby byl zajištěn přístup vzduchu. Mezi negativy jsem také zaznamenal málo gelujících látek /vitrifikace/. V jedné sklenici se mi médium trochu rozvařilo na řídké rosolovaté bláto. Zvažoval jsem zda sklenici nevyhodit, ale nakonec zbytek semínek z injekční stříkačky jsem tam prsknul. Tím, že to bylo pod tlakem, tak se dostala semínka všude, až na dno. D.d. začala růst velice masivně i na dně prostě všude a jak je patrné z foto tak tvorba vlasových jemných kořínků se rozebíhá velice uspokojivě. Při další pasáži se dostaly všechny na povrch média a bez jakékoli ztráty pokračují intenzivně v růstu. Také se stane, že i když je médium správné konzistence, kořínky nemají sílu prorůst a vyzvednou celou rostlinku nad povrch média /nevím z čeho žijí/. Zjišťuji, že mnohdy je všechno trochu jinak.

 


Drosera dielsiana

 


Drosera dielsiana

 


Drosera adelae