• Drosera stolonifera
  Drosera stolonifera
 • Drosera erythrorhiza ssp Magna
  Drosera erythrorhiza ssp Magna
 • Drosera zigzagia
  Drosera zigzagia
 • Drosera macrophyla
  Drosera macrophyla
 • Drosera peltata
  Drosera peltata
 • Drosera macrophyla
  Drosera macrophyla

Hlíznaté rosnatky

Hlíznaté rosnatky v in vitro kulturách rostou velmi dobře. Koeficient množení je poměrně vysoký. Na běžných oslabených médiích s obsahem cukru do 30g/l je jejich růst rychlý a často nasazují i na květ. Problém začíná vznikat při snaze převést rostlinu do substrátu. Nemá dostatek energie aby vytvořila kořenový systém a hlízky. Z toho pak plyne nutnost vytvořit hlízky v prostředí in vitro. Pro pokusy jsem si vybral Drosera menziesii.

 

Drosera menziesii
Cytokinin+auxin + 30 g/l cukr


Drosera menziesii

Cytokinin+auxin + 30 g/l cukr + Adenine hemisulfate

 

 Drosera menziesii * Drosera menziesii
Cytokinin + 50g/ sucrose + jasmonic acid, fotoperioda 16/8
k formování hlízek ve větším množství dochází v agaru

 

Drosera menziesii * Drosera menziesii

Cytokinin + 70g/ cukr + ancymidol, fotoperioda 14/10
k formování hlízek ve větším množství dochází nad agarem

 

  *

Drosera stolonifera

Rozdíl v barevnosti téhož klonu Drosery stolonifery je zapříčiněno  vyšším obsahem rostlinného hormonu auxinu v médiu

 

Drosera whittakerii

Klíčící Drosera whittakerii

 

Jako úspěšná cesta se jeví zvýšení cukru až na 70g/l .

 

Bohužel to neplatí pro hlíznatky obecně. Sobuěžně jsem testoval na stejných médiích, byť ne v takovém rozsahu Droseru giganteu a to bez požadované odezvy. Je to úkol dlouhodobý a je nutné provést mnoho dalších pokusů. Jakmile pokročím dál budu kontinuelně další poznatky doplňovat.